Friday, August 26, 2005

அபார்ட்மெண்ட் கவிதைகள்

கவிதை 1

அவர் படித்தது
தினமணி பேப்பர்.

அவ்வப்போது குடித்தது
சிசர்ஸ் சிகரெட்.

அடிக்கடி அணிவது
வெளிர்நீலக் கலர் சட்டை.

அடிக்கடி சண்டையிட்டது
தவணை பாக்கிக்காக
அவரை துரத்திக்கொண்டிருந்த
கலெக்சன் ஏஜெண்டிடம்

இதுபோன்ற
சில விவரங்கள் அறிந்திருந்தேன்
இறந்து போன
கீழ் பிளாட் தாத்தாவைப் பற்றி..

அவரது பெயரை அறியாமல்..


கவிதை 2

என் பையனின் காதுகுத்திற்கு
அழைப்பு விடுத்ததுண்டு.

அப்பாவின் பாட்டி
வைகுண்டம் சேர்ந்ததுண்டு

அப்போதெல்லாம்
வாராக் கூட்டம் வந்தது

எங்களை கண்டிக்க


ஊருக்குப் போகும்போது
குழாய் மூட மறந்த போது.

33 comments:

PositiveRAMA said...

சென்னையில்தான் இருக்கிறீர்கள் என்று நினக்கிறேன். க்விதையில் அந்த பாதிப்பு இருந்தது.

G.Ragavan said...

இரண்டாவது கவிதை மிகவும் அருமை. பாராட்டுகள்.

Boston Bala said...

இரண்டுமே நன்றாக இருக்கிறது.

"Anamikaa" Meyyappan said...

good ones

Anonymous said...

I Love the Blogosphere
European PR genius Neville Hobson : "Heed advice, Dell. Not because it's free - it's simply good advice." Tech journalist Dwight Silverman : "Steve, gimme a break! Your fingers moved on this before your brain ...
Hey, great blog!

I have a Home Business Liability Insurancesite. It pretty much covers Home Business Liability Insurance related stuff.

Come visit when you have time :-)

Anonymous said...

I've gotta say... I'm just glad to see how well your blog has turned out! I was just wondering yesterday when I was going to update my site. I think your's looks great!

I'm going to have to return soon -- I'll bookmark you now!

BTW, I have Loan Money site/ blog. It pretty much covers everything to do with loaning money, credit lines and related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Anonymous said...

Comments
For those of you anxious for Microsoft's next generation file system, Channel 9 has a one hour video on Win FS with lead developers via cinematograher/interviewer Robert Scoble .
What a great blog!

I have a laptop computers site. It pretty much covers laptop computers related stuff.

Come visit when you have time :-)

Anonymous said...

Love your blog!! Won't you take a look at mine too please. :) Visit Our Site

Also here is an AWESOME site that once you put your zip code in it will give you a listing of places you can "secret shop" to make extra cash. I found about 10 places and I live in a small town. I also made an extra $800 last month. Check it out at Make Money Online

Anonymous said...

Apple stirs up the rumor mill
Almost immediately, speculation began online as to what the company's news could be.
Great Blog! If you have time see my ##business opportunities## related site. enjoy! It pretty much covers ##business opportunities## related stuff.

Anonymous said...

Nice Blog! Hope you will come visit our Blog/Ezine. An online ezine with US/World Friendship Forum forums as well as other social commentary forums. New members are welcome!

Anonymous said...

I've just spent a whole weekend "sprucing up" my blog due to a glitch that wiped out half my template !! I've ended up re-instating the old look albeit from a very old back up of the html !! Nightmare !!

Ted
homeschool curriculum

Anonymous said...

Your blog is great. I'm sure you'd be interested in increased online traffic. It isn't anything special but have a look at increased online traffic.

Anonymous said...

She writhes and taunts in a manner most se#ual, leaving China's...
As internet peep shows go, this one is fairly tame. For one thing, the subject has her clothes on, and all she seems to be doing is twisting her body into the shape of an S. And yet Sister Lotus, the Chinese ...
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a work from home employment site. It pretty much covers work from home employment related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Anonymous said...

Setting an example: it's not just for traffic lights
When I wrote the other day about setting an example for my son at the crosswalk, I got a lot of great comments from readers about the other places they have made a conscious effort to set a good example for ...
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a best pills for penis enlargment site. It pretty much covers best pills for penis enlargment related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Anonymous said...

Hey, This is a gread blog - I just bookmarked it!

I have a ##Adware## site. It covers ##Virus## related stuff.

Check it out if you get time :-)

Anonymous said...

You have a awesome blog!

I've got a penile enlargement sugery site. It's about penile enlargement sugery related info.

Come see when you can..

Anonymous said...

Your blog is great Collectables of interest - animal figurine I hope you enjoy animal figurine

Anonymous said...

Fantastic blog, throroughly impressed will be back again

I have a site/blog free one way links

It is a directory for websites to gain more exporsure through mainly covers topics on free one way links

Anonymous said...

Hi, hope your enjoying the world of blogging!

I have a magician london blog. It covers things relating to magician london and magic.

Come and check it out if you get time :-)

Anonymous said...

Celebrity Blogs
We have often heard of celebrities claiming to be 'in touch' with their fans. Now, the blogging revolution has caught up with our stars.
Hi, I was just blog surfing and found you! If you are interested, please go see my black booty related site. This is an Adult Site so only go there if your interested in this kinda material.

Anonymous said...

Your blog is great Check out my site when you've time Wedding Photography Northampton It's just for local Wedding Photography Northampton

Anonymous said...

Bush Cancels Vacation to Focus on Relief
Meanwhile, the White House revealed that Bush was returning to Washington Wednesday from his Texas ranch.
If you'll have a while and want to see some info about adipex just visit my website - adipex... Thanks!

Anonymous said...

Nice ! Very Nice ! I'm trying my hand at a site called, Digital Cameras, which naturally tracks items like "megapixel digital camera bundle" . Check it if you have time. ---Jack---

Anonymous said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a atlanta escorts site/blog. It pretty much covers atlanta escorts related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

அன்பு said...

இரண்டும் அருமை
இரண்டாவது இரண்டிலும் அருமை!

பாராட்டுக்கள்.

பி.கு: கண்ட பின்னூட்ம்லாம் வந்திருக்குதேன்னு கவலைப்படாதீங்க... அந்த பின்னூட்டங்களால்தான் உங்க கவிதைகளை மிஸ் பண்ணிடாம இன்றாவது படித்தேன்:)

Ramya Nageswaran said...

நல்ல கவிதைகள்.. இந்த வார கல்கியிலும் பார்த்தேன் (வலைபாயுதே). வாழ்த்துக்கள்

musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement pills TO FIND penis enlargement pills

Smallman said...

Hey, I was searching blogs, and came onto yours, and I like it. I kinda landed here on accident while searching for something esle, but nice blog.. I got you bookmarked.

If you got time , go visit my site, it´s about device enlargement penis. It pretty much covers device enlargement penis and other similar topics available.

Maravandu - Ganesh said...

The second one is nice :-)

Scott said...

This blog is awesome! If you get a chance you may want to visit this penis enlargement pills site, it's pretty awesome too!

usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement TO FIND penis enlargement

Anonymous said...

Hi i am totally blown away with the blogs people have created its so much fun to read alot of good info and you have also one of the best blogs !! Have some time check my link of wedding photography.

அமைதி விரும்பி said...

உங்கள் கவிதை மிக நன்றாக இருக்கிறது. மேலும் எழுதுங்கள்.